Cho thuê xe

Cho thuê xe

Cho thuê xe

Cho thuê xe

Cho thuê xe
Cho thuê xe

Cho thuê xe

08-09-2017 02:47:34 PM

CHO THUÊ XE 

Chuyên cho thuê xe tự lái

Innova: 700k/ngày, thứ 7, CN phụ thu thêm 100k, ngày lễ lớn trong năm phụ thu thêm 300k 

 

Fortuner: 900k/ngày, thứ 7, CN phụ thu thêm 100k, ngày lễ lớn trong năm phụ thu thêm 300k nhé

 

Mục khác